جزئیات اقدامات و تغییرات اعمال شده در پنل نسخه الکترونیک

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، امکان تجویز نسخه برای تاریخ آینده، تغییرات مرتبط با ارجاع و دسترسی به سوابق بیمه شده را از مهمترین تغییرات اعمال شده در پنل نسخه الکترونیک عنوان کرد.
تصویر جزئیات اقدامات و تغییرات اعمال شده در پنل نسخه الکترونیک

به گزارش پرسون، کلیه پیشنهاداتی که در راستای بهبود استقرار نسخه الکترونیک مطرح می گردد در کار گروه های مربوطه بررسی شده و اولویت بندی می شوند. تا کنون نیز تغییرات زیادی جهت سهولت استفاده کاربران در سامانه ایجاد شده است.

آنطور که مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید بیشتر مشکلات مراکز درمانی در ثبت نسخ الکترونیک برطرف شده است و هر ماهه نیز شاهد اعمال تغییرات جدید در سامانه هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون نیز بسیاری از موارد از جمله استعلام از سامانه نظام پزشکی در ثبت نسخه کاغذی، قوانین و تعرفه های دندانپزشکان متخصص، جداسازی فیلد تجهیزات پزشکی از داروها در سامانه نسخه الکترونیک در محیط تست مستقر شده اند و پس از بررسی های کارشناسی این موارد به محیط اصلی منتقل می گردد.

یکی از تغییراتی که در سامانه اضافه شده است، امکان مشاهده سوابق بیمه شده برای پزشک است. برای استفاده از این امکان، با درخواست پزشک، پیامکی برای بیمه شده ارسال می شود و در صورتیکه بیمه شده دسترسی پزشک به محتوای سوابق درمانی وی را تایید کند، دسترسی پزشک برای آن ایجاد می گردد.

وی به پیاده سازی تغییراتی در نحوه نمایش اصالت های سوزانده شده در سامانه اشاره کرد و افزود: امکان ثبت اصالت برای داروهای غیر بیمه ای نیز در سامانه فراهم است و داروخانه می تواند نسبت به سوزاندن داروهای مشخص شده در این گروه نیز اقدام نماید و مجموعا ثبت و کنترل اصالت های ثبت شده برای داروخانه راحت تر شده است.

یکی دیگر از تغییراتی که اخیرا در سامانه ایجاد شده است امکان دسترسی به داشبورد جهت رویت عملکرد پزشکان شاغل در درمانگاهها و بیمارستانها می باشد. با استفاده از این امکان که به زودی برای سایر مراکز طرف قرارداد نیز ایجاد می شود، مراکز می توانند نسبت به کنترل عملکرد، سهم سازمان و تعداد نسخ ثبت شده در مرکز اقدام نمایند.

349895