با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین ترکیب و ساز و کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی؛ ترکیب، سازوکار و اختیارات کمیسیون رفع تداخلات اراضی را مشخص کردند.
تصویر تعیین ترکیب و ساز و کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی

به گزارش پرسون، نمایندگان در نشست علنی مجلس یازدهم در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، با تبصره اصلاح شده 4 ماده 12 این طرح که درباره اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی است، با 201 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 4؛ به منظور رفع تداخلات اراضی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیونهای رفع تداخل شهرستانی متشکل از روسای ادارات جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی و یا نمایندگان آنها در اداره جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل می شوند. رأی صادره این کمیسیون ها ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شورای محل و یا دهیار و یا شهردار و نصب نقشه حدنگاری کاداست موضوع رأی صادره در ملأ عام نظیر دفتر شورا و دهیاری قابل تجدیدنظر در کمیسیون رفع تداخلات استانی که متشکل است از: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (به عنوان رئیس)، مدیر امور اراضی (به عنوان دبیر) و مدیران ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و یکی از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه می باشد تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، کاشت زمین های تحت تصرف کشاورزان مورد اختلاف بلامانع است.

349580