دو انتصاب جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی و معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه را منصوب کرد.
تصویر دو انتصاب جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش پرسون، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد خانی نوذر» را به سِمت معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی این وزارتخانه منصوب کرد.

احمد خانی نوذری پیش از این مدیرکل راهبری شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بود.

پیش از این حجت الله میرزایی سمت معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشت.

همچنین در حکمی دیگر عبدالملکی، «محمد چکشیان» به سِمت معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه منصوب شد.

«محمد چکشیان» در کارنامه خود معاونت راهبردی بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (عج)، معاونت شبکه سازی و عملیات فرهنگی بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (عج)، مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (عج)، مشاور معاون روابط بین الملل سازمان بسیج مستضعفین و مشاور مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان را داشته است.

پیش از این «ابراهیم صادقی‌فر» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

منبع: همشهری

349514