رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد

علی شعبانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، به عنوان رئیس کل دادگستری استان قزوین منصوب شد.
تصویر رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد

به گزارش پرسون از قزوین، پس از انتصاب حجت الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین، به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، علی شعبانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، به عنوان رئیس کل دادگستری استان قزوین منصوب شد.

قرار است فردا با حضور مسئولان عالیرتبه قوه قضائیه، آئین تکریم و معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین برگزار شود.

رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین ، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین بوده است.

339407