قدردانی استاندار هرمزگان و فرمانده سپاه امام سجاد (ع) از بانک کشاورزی

استاندار هرمزگان و فرمانده سپاه امام سجاد ( ع ) استان ، با اهدای لوح سپاس از همکاری بانک کشاورزی استان هرمزگان تشکر و قدردانی کردند.
تصویر قدردانی استاندار هرمزگان و فرمانده سپاه امام سجاد (ع) از بانک کشاورزی

به گزارش پرسون، استاندار هرمزگان و فرمانده سپاه امام سجاد ( ع ) با اهدا لوح سپاس از زحمات و تلاش های مدیریت بانک کشاورزی استان هرمزگان در راستای اجرای ماموریت ها و برنامه های محوله بسیج ادارات در عرصه های مختلف به خصوص نشر، ترویج، تفکر و اندیشه بسیجی قدردانی کردند.

339394

مطالب مرتبط