رئیس هلال احمر قوچان به پرسون خبر داد:

یک مصدوم بر اثر زلزله شدید در قوچان

رئیس هلال احمر قوچان گفت: تاکنون یک نفر بر اثر زلزله صبح امروز مصدوم شده است.
تصویر یک مصدوم بر اثر زلزله شدید در قوچان

مسعود برازندهط رئیس هلال احمر قوچان در گفتگو با پرسون گفت: تاکنون خسارت جدی بر اثر زلزله صبح امروز گزارش نشده است.

وی در ادامه گفت: تنها یک نفر بر اثر این زلزله مصدون شده است که بهدبیمارستان منتقل شده است.

رئیس هلال احمر قوچان در پایان بیان کرد: تاکنون خسارت ها فقط به خانه های قدیمی رخ داده است

339336