رشد ۶۰ درصدی درآمد سالانه موسسه ملل

بیشترین میزان پرداختی طی دوره یک‌ماهه در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله» با ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۸ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشت.
تصویر رشد ۶۰ درصدی درآمد سالانه موسسه ملل

به گزارش پرسون، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ میزان درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک‌ ماهه را برابر با ۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال به ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه نیز مجموع درآمد‌ های حاصل‌ شده طی این زمان سپری شده بالغ‌بر ۲۱ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال اعلام‌ شده، میزان سرمایه ثبت‌ شده ۱۰ هزار میلیارد ریال ارائه‌ شده، همچنین میزان پرداختی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری این شرکت بالغ‌ بر ۴ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال اعلام‌شده است.

درآمدی که اعتباری ملل در مردادماه سال جاری از تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۶۰ درصدی را شاهد بوده، بیشترین درآمد

شناسایی‌شده "وملل" در مردادماه ۱۴۰۰ از بخش «مشارکت مدنی» با ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال بوده و تسهیلات وصولی نیز بالغ‌ بر ۱۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال گزارش‌شده است.

بر پایه این گزارش، مقدار سود پرداختی بابت سپرده‌ های سرمایه‌گذاری اعتباری ملل در پنجمین ماه از سال جاری نسبت به ماه گذشته با افزایش ۹ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۳۴ درصد افزایش پرداختی را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان پرداختی طی دوره یک‌ ماهه در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله» با ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۸ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته، همچنین میزان سپرده‌ های تسویه شده طی دوره مرداد ماه سال جاری برابر با ۱۸۶ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال گزارش‌شده است.

منبع: راه امروز

339298