بهره برداری از واحد پرورش بوقلمون باحمایت بانک کشاورزی کرمان

با استفاده ازتسهیلات بانک کشاورزی، واحد پرورش بوقلمون به ظرفیت 10هزارقطعه درسال درشهرستان رستم آباد استان کرمان به بهره برداری رسید.
تصویر بهره برداری از واحد پرورش بوقلمون باحمایت بانک کشاورزی کرمان

به گزارش پرسون، باراه اندازی این طرح که با تسهیلاتی بالغ بر 20 میلیارد ریال احداث شده، برای 5 نفربه طورمستقیم اشتغالزایی شده است .

339198