گروسی در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی؛

استمرار فعالیت‌های فنی در تهران گارانتی برای آژانس است

مدیر کل آژانس انرژی اتمی گفت: گفتگوهای ما نتیجه سازنده برای ادامه فعالیت‌های فنی آژانس در تهران داشت و این یک «گارانتی» برای آژانس است.
تصویر استمرار فعالیت‌های فنی در تهران گارانتی برای آژانس است

به گزارش پرسون، رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: ایران و آژانس باید با یکدیگر کار کنند و همکاری‌ها را گسترش دهند.

وی افزود: از«اسلامی» و مهم‌تر از این، از گفتگوی عمیق و مثبتی که باهم داشتیم تشکر می‌کنم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه ما باید در مورد مسائل مورد نظر گفتگو کنیم،اظهار داشت: در مورد مسائل مهم فنی گفتگو شد.

وی با اعلام اینکه ظرف کم‌تر از دو هفته کنفراس عمومی در وین برگزار خواهد شد،اظهار داشت: خیلی خوشحال شدم از اینکه شنیدم اسلامی سرپرست هیئت اعزامی به وین خواهد بود و ادامه مذاکرات در دفتر من در وین برگزار خواهد شد.

گروسی با بیان اینکه دعوت بسیار خوبی از طرف ایرانی داشتیم، گفت: امروز خیلی خوشحالم که گفتگوهای ما نتیجه سازنده برای ادامه فعالیت‌های فنی آژانس در تهران داشت و این یک «گارانتی» برای آژانس است.

339187