تخمه‌خوردن وزیر راه در هیات دولت سوژه شد!

تصویر تخمه‌خوردن وزیر راه در هیات دولت سوژه شد!

به گزارش پرسون، تصویری از رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حالی که ماسک خود را بالا زده و دست در دهان برده، سوژه فضای مجازی شد.

برخی معتقدند او در حال تخمه شکستن است!

336414

مطالب مرتبط