صحبت های جنجالی آزاده صمدی در مورد عشق و ازدواج+ویدئو

آزاده صمدی که مهمان برنامه پیشگو بود می گوید چندان به عشق اعتقاد ندارد و تجربه ای از عشق به معنای عمیق آن نداشته و ازدواج رویای او نبوده است.
تصویر صحبت های جنجالی آزاده صمدی در مورد عشق و ازدواج+ویدئو

به گزارش پرسون، پژمان جمشیدی سعی می کند آزاده صمدی را مجاب کند که ازدواج خوب است و حیف است او مادر نشود اما آزاده صمدی استدلالت دیگری می آورد.

آزاده صمدی معنی مهر و علاقه و عشق را جدا می کند و می گوید عشق یعنی فداکاری کامل که تا حالا درکش نکرده است.

جمشیدی می گوید ۹۵ درصد مردم از به دنیا آمدنشان راضی هستند. آزاده صمدی می گوید خودش هم راضی است اما مادر شدن مسئولیت سنگینی است.

335852