واکسن با گذشت زمان کم اثر می شود!

داده‌های جدید محققان نشان می‌دهد مصونیت ایجاد شده از طریق واکسن پس از مدتی کاهش می‌یابد.
تصویر واکسن با گذشت زمان کم اثر می شود!

به گزارش پرسون، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در ایالات متحده روز گذشته (سه شنبه) داده‌های جدیدی منتشر کرد که نشان می دهد: سه واکسن کروناویروس تایید شده در این کشور در برابر سویه دلتای کرونا از اثربخشی کمتری برخوردار است اما همچنان می تواند از بروز نوع شدید بیماری در بسیاری از موارد جلوگیری کند.

داده ها نشان می دهد: در ۴۲۰۰ نفر از اعضای کادر درمان در هشت شهر ایالات متحده که واکسن مدرنا، فایزر-بیو ان تک و جانسون اند جانسون تزریق کرده اند، تزریق واکسن پیش از شیوع نوع دلتا مانع از بروز نوع شدید بیماری در ۹۱ درصد موارد بوده است.

در گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده آمده است: هرچند، پس از شیوع سویه دلتا و غالب شدن این سویه، اثربخشی واکسن تا ۶۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

کارشناسان این مرکز اظهار داشتند: این روند واکسیناسیون باید با احتیاط تفسیر شود زیرا اثربخشی واکسن ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد.

در بین افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند، مصونیت ناشی از واکسن در مدت ۱۴ تا ۱۱۹ روز پس از واکسیناسیون به ۸۵ درصد رسیده است. از ۱۲۰ تا ۱۴۹ روز پس از واکسیناسیون، مصونیت به ۸۱ درصد رسیده و پس از آن به ۷۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

موسسه تحقیقاتی زوئی کرونا: کاهش اثربخشی فایزر و استرازنکا پس از تزریق هر دو دُز

تحقیقات تازه در انگلیس روی کسانی که هر دو دز واکسن‌های کرونای فایزر و آسترازنکا را دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که اثربخشی آنها به مرور کاهش می‌یابد.

این یافته‌ها نتیجه پژوهش موسسه تحقیقاتی زوئی کرونا است که یکی از بزرگترین موسسات در این زمینه است.

این موسسه برای تحقیق خود، از داده‌های بیش از یک میلیون آزمایش مثبت کرونای کسانی استفاده کرده که هر دو دز را دریافت کرده بودند. این یک میلیون آزمایش‌ در بازه زمانی مه و ژوئیه امسال انجام شده بود.

محققان اما همچنان تاکید دارند که واکسن‌های کرونا در کاهش شدید شمار مرگ و میر مبتلایان موثر بوده است.

در حال حاضر بحث درباره دز تقویتی واکسن کرونا پس از چند ماه از جمله مسائل مورد بررسی پژوهشگران است. با این حال تزریق دز سوم واکسن کرونا را اغلب کشورها توصیه نکرده‌اند چرا که محققان هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که دریافت دز تقویتی، باعث پایین‌ آمدن آمارها خواهد شد.

در ماه‌های گذشته گسترش سویه دلتای ویروس کرونا به نگرانی ها دامن زده بود. نهادهای بهداشتی آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت اما معتقدند فعلا روند واکسیناسیون به شکل کنونی باید ادامه پیدا کند.

منبع: ایسنا

334452