خبر خوب درباره واکسن سینوفارم

کسانی که واکسن سینوفارم را تزریق کرده اند یا قصد تزریق دارند بخوانند.
تصویر خبر خوب درباره واکسن سینوفارم

به گزارش پرسون، واکسن کرونا سینوفارم به تازگی طرفداران زیادی دارد. واکسن کرونا در این شرایط بحرانی تقاضای زیادی دارد.

واکسن کرونا با ثبت نام در سایت سلامت می توانند آن را دریافت کنند. ولی سوالات زیادی درباره واکسن کرونا شاید ذهن شما را مشغول کند

در ادامه خبر های خوش واکسن سینوفارم را بخوانید:

332709