از مصرف شیر این شرکت خودداری کنید

اداره‌ کل استاندارد تهران شیر فرا دمای ۲۰۰ سی سی فاسد با برند پگاه تهران در بازار مشاهده کرده و نسبت به مصرف آن هشدار داد.

تصویر از مصرف شیر این شرکت خودداری کنید

به گزارش پرسون، شیر فرادما، مطابق استاندارد، شش ماه تاریخ مصرف دارد و در این مدت باید شکل اولیه خود را حفظ کند؛ درحالیکه بازرسان استاندارد شیرفرادمای ۲۰۰ سی سی پگاه تهران که دوفاز شده بود، با شماره سریال ۱۶/۱۷۵۰۵ به تاریخ تولید ۲۴ تیر ۱۴۰۰ و انقضای ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰، در سطح بازار مشاهده کردند.

اداره‌کل استاندارد تهران ضمن هشدار به هموطنان در خصوص توجه به عدم استفاده از این شیر، با شرکت شیر پگاه تهران برخورد و مراتب را مطابق قانون پیگیری خواهد کرد.

منبع: ایسنا

332469