پست اینستاگرام «رامبد جوان» در سوگ بدلکار جوان

«رامبد جوان» در سوگ ارشا اقدسی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام پستی منتشر کرد.
تصویر پست اینستاگرام «رامبد جوان» در سوگ بدلکار جوان

به گزارش پرسون، رامبد جوان، بازیگر، کارگردان و مجری در سوگ ارشا اقدسی، بدلکار سرشناس ایرانی متنی را در اینستاگرامش منتشر کرد.

329454