مدیر کل راه و شهرسازی:

آزمون نظام مهندسی از فردا به مدت سه روز در لرستان برگزار می شود

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان گفت: آزمون ورود به حرفه‌ ی نظام مهندسی، کاردانی، کارشناسی ماده 27 و معماران تجربی، روزهای 13، 14 و 15 مرداد ماه در لرستان هم زمان با سایر استان‌ها در چهار نوبت صبح چهارشنبه، صبح پنجشنبه، صبح جمعه و عصر جمعه برگزار خواهد شد.
تصویر آزمون نظام مهندسی از فردا به مدت سه روز در لرستان برگزار می شود

به گزارش پرسون از لرستان، وحید کرم اللهی تاکید کرد: برای برگزاری این آزمون دانشگاه‌ های لرستان، آزاد بروجرد و آزاد الیگودرز به عنوان حوزه‌های برگزار‌کننده انتخاب شدند.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در مجموع ۶۵۸۳ نفر در این آزمون شرکت خواهند کرد، بیان داشت: در الیگودرز ۷۸۸، در بروجرد ۱۶۱۲ و در خرم‌آباد ۴۱۸۳ نفر در این آزمون شرکت خواهند کرد.

کرم‌الهی در پایان افزود: در این آزمون هر داوطلبی که بتواند از مجموع 100 نمره، 50 امتیاز کسب کند، با رعایت سایر ضوابط، پراونه اشتغال به کار دریافت خواهد کرد.

عاطفه موسی فرد | لرستان

328997