سخنان تعجب برانگیز «پانته آ بهرام» درباره استقلال

جدیدترین سخنان «پانته آ بهرام» درباره تیم مورد علاقه اش استقلال را بخوانید.
تصویر سخنان تعجب برانگیز «پانته آ بهرام» درباره استقلال

به گزارش پرسون، پانته آ بهرام طرفدار دو آتشه استقلال است. ویدئوی زیر را ببینید.

327145