325541

تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با گمرک مشخص شد

تصویر تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با گمرک مشخص شد
احکامی از قانون مالیات ارزش افزوده مرتبط با گمرک ایران ابلاغ شد.

به گزارش پرسون، علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی احکام مرتبط با قانون مالیات ارزش افزوده را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه امده است، پیرو بخشنامه 27 اسفند ماه سال گذشته و نامه تیر ماه رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاکید بر اجرای دقیق کلیه مواد قانونی مرتبط با وظایف اختیارات سازمان از جمله مواد مشروجه ذیل جهت اقدام ابلاغ میگردد.

بر اساس ماده 6 قانون، به موضوع عدم شمول مالیات و عوارض به عنوان قسمتی از حقوق ورودی اشاره شده است.. همچنین در ماده 9 فهرست کالاهای معاف از این قانون ذکر شده است. ماده 11 نیز به بحث استرداد مالیات ارزش افزوده پرداخته است.

منبع: تسنیم

| 325541