325412

در «کیلید» بانک آینده هیچ قدمی بدون پاداش نمی ماند

تصویر در «کیلید» بانک آینده هیچ قدمی بدون پاداش نمی ماند
بانک آینده در راستای ایجاد تعاملی دو سویه و مؤثر بین بانک و مشتریان خود، به‌عنوان عضوی از خانواده بزرگ بانک آینده، به آن‌ها پاداش می‌دهد.

به گزارش پرسون، تمام مشتریان بانک می‌توانند با نصب سامانه «کیلید» و انتخاب گزینه «دعوت از دوستان» و با ارسال تک‌ به‌ تک یا گروهی کد معرف به دوستان و آشنایان، آنان را برای افتتاح «غیرحضوری» حساب با حداقل، موجودی ده‌م یلیون ریال (یک‌میلیون تومان) دعوت نموده و به ازای هر مشتری جدید، در آخر ماه ‌400 هزار ریال (40 هزار تومان) با عنوان پاداش معرف، دریافت کنند.

برای اطلاعات تکمیلی، با مرکز ارتباط با مشتریان بانک آینده به شماره 27663200-021 تماس بگیرند.

| 325412