325154

بزرگترین حامی المپیک توکیو در مراسم افتتاحیه غایب است

تصویر بزرگترین حامی المپیک توکیو در مراسم افتتاحیه غایب است
رئیس شرکت تویوتا موتور از شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو خودداری کرد.

به گزارش پرسون، و به نقل از خبرگزاری کیودوی ژاپن، آکیو تویودا رئیس تویوتا موتور به‌عنوان بزرگترین شرکت خودروسازی ژاپن و حامی مالی اصلی المپیک توکیو در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها شرکت نمی‌کند.

همچنین تویوتا موتور برای آسیب نرسیدن به وجهه این شرکت برنامه‌ای برای تبلیغات تلویزیونی در دوره برگزاری المپیک توکیو ندارد.

طبق نظرسنجی روزنامه آساهی ژاپن 68 درصد مردم این کشور به برگزاری ایمن المپیک توکیو در شرایط کرونایی اعتقادی ندارند.

| 325154