325088

بازیگر قدیمی دچار سکته مغزی شد

تصویر بازیگر قدیمی دچار سکته مغزی شد
رحمان مقدم از بازیگران قدیمی دچار سکته مغزی شد.

به گزارش پرسون، رحمان مقدم بازیگر سینما و تلویزیون به علت سکته مغزی در حال حاضر در منزل تحت درمان و مداوا قرار دارد.

پرسون برای این هنرمند قدیمی آرزوی تندرستی و بهبودی دارد.

| 325088