325054

خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات با طرح آفاق 1 موسسه اعتباری ملل

تصویر خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات با طرح آفاق 1 موسسه اعتباری ملل
به منظور رونق تولید و کسب و کار، موسسه اعتباری ملل به تولید کنندگان تسهیلات تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات پرداخت می‌نماید.

به گزارش پرسون، اولویت موسسه اعتباری ملل در حوزه تخصیص منابع در سال جاری، تلاش در جهت اشتغالزایی و رفع موانع تولید است که بدین منظور نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات در قالب طرح آفاق 1 اقدام نموده است.

متقاضیان محترم می توانند ضمن مراجعه به شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

| 325054