325035

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از مرکز دیسپاچینگ ملی

تصویر بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از مرکز دیسپاچینگ ملی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از بازدید اعضای این کمیسیون از مرکز دیسپاچینگ ملی و مرکز راهبری و پایش صنعت برق کشور خبر داد.

به گزارش پرسون، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از مرکز دیسپاچینگ ملی، گفت: امروز اعضای کمیسیون انرژی بازدیدی از مرکز دیسپاچینگ ملی و همین طور مرکز راهبری و پایش صنعت برق کشور انجام دادند، در این بازدید وزیر نیرو و معاون امور برق وزیر و نیز مدیرعامل توانیر حضور داشتند.

وی ادامه داد: مسئولان ذی ربط گزارشات خود را در خصوص اقدامات در حال انجام و برنامه ریزی های صورت گرفته ارائه کردند. ما هم در جریان آخرین فعالیت های این مراکز و چگونگی توزیع برق قرار گرفتیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: نهایتا وزیر نیرو و مجموعه عوامل وزارت نیرو از پیگیری های فنی و تخصصی کمیسیون و طرحی که در راستای حمایت از صنعت برق کشور در مجلس اعلام وصول شد تشکر کردند و آن را راهکار مهمی برای مانع زدایی در مسیر توسعه صنعت برق کشور دانستند.

| 325035