322934

شهادت امام محمدتقی علیه السلام (امام جواد) تسلیت باد

تصویر شهادت امام محمدتقی علیه السلام (امام جواد) تسلیت باد

این الرضا به حجره غریبانه جان سپرد

از شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد

مسموم شد ز هر جگرسوز دشمنان

از روی شوق در ره جانانه جان سپرد

شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت امام جواد (ع) تسلیت و تعزیت باد.

رسانه پرسون

| 322934