308361

افزایش 2 میلیونی رای، بیانگر امید به تغییر است

تصویر افزایش 2 میلیونی رای، بیانگر امید به تغییر است
هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر گفت: ۱۶ میلیون رأی مردم در دوره قبلی انتخابات به آقای رئیسی و افزایش ۲ میلیونی آن در این دوره به معنی امید به تغییر است.

به گزارش پرسون، هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشارکت مردم در انتخابات 28 خرداد گفت: علی‌رغم مشکلات معیشتی و کرونا مردم اولا به‌خاطر صحبت‌های مقام معظم رهبری و دعوت ایشان به مشارکت در انتخابات و ثانیا به‌خاطر امنیت‌آفرینی برای کشور و هچنین امید به آینده برای حل مشکلات در انتخابات شرکت کردند.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به افزایش 2 میلیونی آرای آقای رئیسی در این‌دوره از انتخابات نسبت به دوره گذشته، بیان کرد: آرای آقای رئیسی، آرای امید به تغییر بود. کسانی که دور قبل به وی رأی دادند امید داشتند که با آمدن آقای رئیسی وضع بهتر شود و این 2 میلیون نفری هم که به آرای ایشان اضافه شده امید دارند که تغییراتی در کشور ایجاد شود؛ نگاه این افراد نیز از عملکرد ایشان در قوه قضائیه و آستان قدس رضوی نشأت می‌گیرد.

بیگی‌نژاد با اشاره به مانور برخی از افراد و رسانه‌ها بر روی میزان آرای باطله و ربط دادن آن به نارضایتی مردم از نظام، اظهار کرد: این تلقی غلطی است که فردی را که در انتخابات مشارکت داشته، نظام جمهوری اسلامی را تایید و رأی خود را به صندوق انداخته، مخالف بدانند؛ بخش عمده‌ای از این افراد که آرای باطله دادند نظام را قبول داشتند اما این کاندیداها نمی‌توانستند رضایت‌شان را جلب کنند ولی آن‌ها با رأی خود نظام جمهوری اسلامی را تقویت کردند.

وی درخصوص عملکرد اصلاح‌طلبان در این انتخابات و عدم دعوت برخی از آنها به تحریم مشارکت گفت: برخی از این افراد و برای آن‌که به‌طور کلی اصلاح‌طلبان از عرصه سیاست کشور حذف نشوند و کادرسازی و نیروسازی کنند بایستی خودشان را درون نظام تعریف کنند و ثانیا یارگیری کنند؛ اینها اقداماتی بوده که بر مبنای آن، عمل کردند. آنان می‌دانند اگر خودشان را خارج از دایره نظام تعریف کنند از صحنه سیاسی کشور حذف می‌شوند.

منبع: تسنیم

| 308361