308296

پرسون گزارش می‌دهد؛

ماجرای آراء باطله انتخابات ریاست جمهوری 1400

تصویر ماجرای آراء باطله انتخابات ریاست جمهوری 1400
حدود 4 میلیون آراء باطله انتخابات ریاست جمهوری 1400 موضوع قابل توجه و پیام مهم مردم به مسئولان کشور است.

به گزارش پرسون، روز گذشته جزئیات تکمیلی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور ارائه شد. طبق این اطلاع رسانی وضعیت نهایی شمارش آراء به شرح ذیل است:

۱. کل تعرفه‌های مصرفی: ۲۸.۹۸۹.۵۲۹ برگ

۲. آرای داخل صندوق‌های اخذ رای: ۲۸.۷۵۰.۷۳۶ برگ

۳. آرای باطله غیر مأخوذه درون صندوق: ۱۰۰.۲۳۱ برگ

۴. آرای مأخوذه: ۲۸.۶۵۰.۵۰۵ رأی

۵. آرای باطله مأخوذه: ۳.۷۴۰.۶۸۸ رأی

۶. آرای صحیح: ۲۴.۹۰۹.۸۱۷ رأی

آرای باطله موضوع جدیدی در فرآیند برگزاری انتخابات نیست؛ در هر دوره به دلایلی اعم از رأی سفید و یا ناخوانا بودن برگه رأی شاهد این موضوع بودیم. اما تعداد بالای این آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بحث جدید و مهمی است.

۳.۷۴۰.۶۸۸ رأی باطله در شرایطی که محسن رضایی میرقائد ۳.۴۴۰.۸۳۵ رأی، عبدالناصر همتی ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ۱.۰۰۳.۶۵۰ رأی کسب کردند؛ بسیار قابل توجه است به گونه‌ای که می توان این موضوع را شگفتی دیگری در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری دانست.

عدم برنامه‌ریزی جریان‌های سیاسی در جهت افزایش آرای باطله

هرچند تحریم انتخابات به دلیل تصمیم شورای نگهبان در خصوص رد و یا تائید صلاحیت‌ها از سوی برخی شخصیت‌های داخلی و مخالفان خارجی نظام مطرح شد. اما رصد فضای مجازی قبل از برگزاری انتخابات در 28 خرداد نشان می‌دهد که هیچ گونه برنامه‌ریزی از سوی گروه‌های سیاسی مختلف برای تشویق مردم در جهت افزایش آرای باطله وجود نداشته است. مردم بنا بر تشخیص خود این روش را برگزیدند.

تصمیم شورای نگهبان و افزایش آرای باطله

به نظر می‌رسد تصمیم شورای نگهبان در رابطه با تائید صلاحیت‌ها، کوچک کردن افراد واجد نامزد ریاست جمهوری، عدم حضور افراد متخصص و مورد نظر مردم، تأثیر خود را در انتخابات ریاست جمهوری گذاشت و افرادی که نامزد اصلح خود را در میان 4 کاندیدای ریاست جمهوری مشاهده نکردند؛ رأی سفید را انتخاب کردند.

چرا مردم مشارکت در انتخابات را بر عدم حضور ترجیح دادند؟

بسیاری از افرادی که قصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشتند؛ در ساعت پایانی شرکت را بر تحریم انتخابات ترجیح دانستند. اما به دلیل این که نامزد اصلحی در میان کاندیدا وجود نداشت در جهت افزایش آرای باطله گام برداشتند. در واقع با این روش حداقل آمار مشارکت در انتخابات به میزان بالایی کاهش نیافت و در حد معقولی باقی ماند.

شخصیت‌های مختلف سیاسی موضوع افزایش آرای باطله را مطرح کرده و خواستار توجه حکومت به پیام این آراء می‌باشند.

| 308296