308014

ادامه همکاری ستادهای مدیریت بحران در طرح واکسیناسیون کرونا

تصویر ادامه همکاری ستادهای مدیریت بحران در طرح واکسیناسیون کرونا
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر انجام همکاری کامل و پشتیبانی ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه در اجرای هر چه بهتر طرح واکسیناسیون کرونا تاکید کرد.

به گزارش پرسون، رضا کرمی محمدی در جلسه ادواری شورای دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق از آنها خواست کماکان با هماهنگی ستاد ملی کرونا و سازمان مدیریت بحران شهر تهران به انجام همکاری کامل و پشتیبانی از اجرای طرح واکسیناسیون کرونا ادامه دهند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه یکی از کارکردهای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران فراهم ساختن امکان استقرار خانه‌های دوام و ایمنی و نیز ذخیره تجهیزات سبک امداد و نجات است، بر فعال سازی اتاق کارشناسان نواحی و مراکز دوام در تمام پایگاه‌ها و پیگیری استقرار سازمان‌های امدادی در پایگاه‌ها تاکید کرد.

کرمی محمدی در ادامه بر لزوم عملیاتی کردن سامانه فرماندهی یکپارچه حوادث در ستادهای مدیریت بحران با مشارکت جدی دبیران مناطق، اجرای جدی و منظم طرح نت یعنی نگهداری و تعمیر تجهیزات امداد و نجات پایگاه‌ها در مناطق و برگزاری جلسات شورای مشورتی دوام با بهره گیری از مشارکت شهروندان عضو گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم استان‌های معین تهران به عنوان اصلی‌ترین واحدهای کمکی در امر امداد رسانی در زمان بحران افزود: برای هر یک از استان‌های مذکور پایگاهی برای ذخیره تجهیزات و محلی برای استقرار گروه‌های اعزامی در نظر گرفته شده است و جلسات مشترک به منظور آمادگی برای اجرای مانور استان‌های معین برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا

| 308014