308011

تغییر ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در شهر رشت

تصویر تغییر ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در شهر رشت
ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در شهر رشت به طور موقت تغییر کرد.

به گزارش پرسون، با اشاره به نامه کمیسیون هماهنگی بانک های استان گیلان، شعب رشت و مطهری رشت، از روز چهارشنبه مورخ 2 تیر ماه 1400 تا اطلاع ثانوی، برای حضور کارکنان از روز شنبه تا چهارشنبه 6:30 لغایت 13:30 و ساعت خدمت رسانی به مشتریان 7:00 لغایت 12:30 و در روز پنج شنبه برای حضور کارکنان 6:30 لغایت 12:30 و برای خدمت رسانی به مشتریان 7:00 لغایت 12:00 خواهندبود.

| 308011