308008

تغییر ساعت کاری شعبه مهندس ادب شهر سنندج

تصویر تغییر ساعت کاری شعبه مهندس ادب شهر سنندج
ساعت کاری شعبه مهندس ادب شهر سنندج تا اطلاع ثانوی تغییر کرد.

به گزارش پرسون، ساعت کاری شعبه مهندس ادب سنندج با اشاره به نامه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کردستان از روز چهارشنبه 2 تیر ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی تغییر کرد.

بر اساس این دستور العمل ساعت کاری حضور همکاران در شعبه از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 الی 13:30 و برای خدمات رسانی به مشتریان 7:00 الی 13:00 و در روز پنج شنبه برای حضور همکاران ساعت 6:30 الی 12:30 و برای خدمت رسانی به مشتریان ساعت 7:00 الی 12:00 خواهد بود .

| 308008