307854

به گفته معاون وزیر ورزش؛

حساب فدراسیون های ورزشی شارژ مالی شد

تصویر حساب فدراسیون های ورزشی شارژ مالی شد
معاون وزیر ورزش از واریز مرحله جدیدی از بودجه به فدراسیون‌ها خبر داد.

به گزارش پرسون، ژاله فرامرزیان درباره واریز بودجه جدید به فدراسیون‌های ورزشی، عنوان کرد: امروز و فردا مرحله جدیدی از پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها خواهیم داشت. براساس قولی که آقای نوبخت داد آنها هم تخصیصی برای فدراسیون‌های المپیکی خواهند داشت.

معاون وزیر ورزش درباره مبلغ پرداختی بودجه وزارت و سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: مبلغ آن یک چهارم بودجه است که دقیق نمی‌توانم بگویم اما حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد خواهد بود. واریزی آقای نوبخت را هم باید ببینیم اول مبلغ آن چقدر است؟ تقاضای ما ۳۰۰ میلیارد بود اما باید ببینیم تخصیص چقدر است که براساس آن به فدراسیون‌ها واریزی خواهیم داشت.

فرامرزیان افزود: ما همه پرداختی‌ها را متوقف کردیم و از ابتدای سال منابع خودمان را به فدراسیون‌ها اختصاص داده‌ایم. حتی به استان‌ها که برای المپیک نیاز مالی دارند هنوز پرداختی نداشتیم. باید معوقات را پاسخ دهیم اما هنوز پرداختی نداشتیم چون هر چه دریافت کردیم به فدراسیون‌ها دادیم. توزیع بودجه به فدراسیون‌های المپیکی هم براساس شاخص‌های اعلام شده، مسابقات و هزینه‌های آنهاست.

معاون مالی و توسعه منابع انسانی در پاسخ به این سوال که گفته بودید قبل از پایان دولت پاداش مدال‌آوران را پرداخت می‌کنید و حتی برای بودجه آن رایزنی می‌کنید، آیا این اقدامات انجام شده، گفت: این مبلغی که ما تقاضا کردیم برای پاداش هم هست، باید ببینیم چقدر دریافتی ما خواهد بود و براساس آن چه برنامه‌هایی را اجرایی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه صحبت‌هایی مبنی بر بازنشستگی علی مرادی مطرح شده و فقط امضای وزیر مانده، یادآور شد: این موضوع صحت ندارد. سال گذشته سنوات آقای مرادی در قالب ۳۵ سال احصا شد. پرونده او را بررسی که کردیم دیدیم وی ۳ سال مرخصی بدون حقوق داشته و او یکی دو سال دیگر قابلیت خدمت دارد. دقیق خاطرم نیست اما او به ۳۵ سال نرسیده است.

فرامرزیان ادامه داد: با توجه به اینکه ۶۵ سال سن با ۳۵ سال خدمت می‌توانند فعالیت کنند، فردی نداریم که ۶۵ سال داشته باشد اما بعضی از موارد را اجازه گرفتیم که بتوانند خدمت کنند.

وی درباره بازنشستگی خود در این دوره دولت، عنوان کرد: من تلاش می‌کنم اما هنوز نتوانستم سنواتم را تکمیل کنم. من تلاش می‌کنم پیش از موعد بازنشسته شوم اما ۲۴ سالم هنوز تمام نشده است اگر نتوانم باید سنواتم را پر کنم.

| 307854