304766

نیم و ربع سکه درجا زدند +جدول

تصویر نیم و ربع سکه درجا زدند +جدول
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی به 5 میلیون و 850 هزار تومان ربع سکه هر قطعه 3 میلیون و 800 تومان رسید.

به گزارش پرسون، امروز شنبه 22 خرداد ماه 1400 ماه قیمت سکه امامی با کاهش 206 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 10 میلیون و 471 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی با کاهش 153 هزار تومانی نسبت به روز قبل به 10 میلیون و 399 هزار تومان به کار خود ادامه داد.


در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی به 5 میلیون و 850 هزار تومان ربع سکه هر قطعه 3 میلیون و 800 تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می شود. قیمت طلای 18 عیار، امروز یک میلیون و 65 هزار تومان ارزش گذاری شده است.

| 304766