304519

تسویه حساب کادر فنی سابق استقلال یا دستمزد مشاور ایتالیایی؟

تصویر تسویه حساب کادر فنی سابق استقلال یا دستمزد مشاور ایتالیایی؟
کادرفنی سابق تیم استقلال در پایان هفته ی شانزدهم ۱۰ درصد و در پایان اسفند ماه ۱۵ درصد دریافتی داشتند و قرارداد بود ۴۰ درصد باقی مانده در پایان ماه های اردیبهشت و خرداد ماه طی دو قسط به آنها پرداخت شود.

به گزارش پرسون، حضور گابریل پین مربی ایتالیایی در تهران و کمک به فرهاد مجیدی در هاله ای از ابهام قرار دارد و شاید تیم استقلال نتواند از مشاوره های این مربی ایتالیایی در هفته های پایانی لیگ برتر بهره ببرد.

فرهاد مجیدی در این خصوص در صفحه شخصی اش نوشته بود؛ «مدیرعامل استقلال به او گفته چون پولی ندارند نمی‌تواند در قبال حضور مشاور ایتالیایی در کادر فنی استقلال تعهد بدهد.»

صرف نظر از اینکه گابریل می تواند به فرهاد مجیدی در هفته های باقی مانده لیگ برتر کمک کند باید گفت باشگاه استقلال اگر به این نکته اشاره کرده که نمی تواند دستمزد مربی ایتالیایی را پرداخت کند یک واقعیت است؛ همان طور که نتوانسته تعهد خود نسبت به کادر فنی گذشته را بر آورده کند. در حالی که قرار بود آنها ۶۵ درصد از مبالغ قرارداد خود را دریافت کنند اما تاکنون تنها ۲۵ درصد دریافتی داشته اند!

محمود فکری و کادر فنی سابق تیم استقلال ۴۰ درصد از دستمزد خود را از این تیم طلبکار هستند و بابت آن چکی از باشگاه استقلال دریافت نکرده اند. اخیرا خبری منتشر شده که کادر فنی سابق تیم استقلال بابت مطالبات باقی مانده ی خود از باشگاه استقلال چک دریافت کرده اند که این خبر تکذیب شد. آنها توافق کردند با دریافت ۶۵ درصد از مبلغ قرارداد خود از تیم آبی جدا شوند و بعد از جدایی شکایتی را در کمیته ی تعیین وضعیت طرح نکنند.

کادرفنی سابق تیم استقلال در پایان هفته ی شانزدهم ۱۰ درصد و در پایان اسفند ماه ۱۵ درصد دریافتی داشتند و قرارداد بود ۴۰ درصد باقی مانده در پایان ماه های اردیبهشت و خرداد ماه طی دو قسط به آنها پرداخت شود که فعلا این اتفاق صورت نگرفته است و آنها هم چنان منتظر هستند ۴۰ درصد باقی مانده مبلغ قرارداد خود را دریافت کنند.

محمود فکری، صمد مرفاوی، پرویز مظلومی، سعید عزیزیان، حنیف عمران زاده، آرش برهانی، سعید رمضانی، معین دلاوری، هادی عسگری، یوسف قاسمی و کاظم کرامتی کادر فنی سابق تیم استقلال به شمار می روند که در گفتگو با خبرنگار تاکید کردند بابت ۴۰ درصد مطالبات باقی مانده چکی از باشگاه استقلال دریافت نکرده اند و خبری که در این باره منتشر شده دور از واقعیت است.

| 304519