304478

مسئول بسیج جامعه کشاورزی شهرستان زنجان:

طرح همگام با کشاورز، 15 هزار هکتار اراضی را تحت پوشش قرار می‌دهد

تصویر طرح همگام با کشاورز، 15 هزار هکتار اراضی را تحت پوشش قرار می‌دهد
مسئول بسیج جامعه کشاورزی شهرستان زنجان به طرح همگام با کشاورز اشاره کرد و گفت: طرح حاضر حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم را تحت پوشش قرار داده است.

به گزارش پرسون از زنجان، تامین امنیت غذایی جامعه را می‌توان اصل اساس و پایه کشور دانست لذا برای حل مشکل وابستگی به موادغذایی و حرکت به سوی خودکفایی و امنیت غذایی باید برنامه‌ریزی درستی داشت.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع فوق و در همین راستا، سازمان بسیج مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی در سال 92 جهت افزایش تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی اقدام به آموزش فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی کشاورزی و راه‌اندازی طرح بسیج همگام با کشاورزکرده است.

ارتقاء بهره‌وری و افزایش میزان تولید در واحد سطح، افزایش دانش و به کاربستن روش‌های علمی محصول، استفاده از دانش بومی و محلی و بهره‌گیری از تجربیات کشاورزان خبره و پیشرو و ایجاد ارتباط موثر بین خواسته‌های مردم و نیازهای آنان با برنامه‌ریزان از مهمترین مزایای طرح بسیج همگام با کشاورز است. در استان زنجان نیز سازمان بسیج مهندسان کشاورزی آغاز به فعالیت کرده و خدماتی را در حوزه محصولات استراتژیک و تولیدات دامی ارائه می‌دهد. اما سوال این است که چه تعداد از مهندسان کشاورز بسیجی در این طرح شرکت دارند؟ اقدامات انجام گرفته در این طرح در سطح استان به چه اموری مربوط می‌شود؟ چه محصولاتی در این طرح مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد؟

مسئول بسیج جامعه کشاورزی شهرستان زنجان در گفت‌وگو با رسانه پرسون با بیان اینکه طرح همگام با کشاورز در شهرستان زنجان برای نخستین بار کلید خورده است، اظهار کرد: این طرح با حضور ۱۹ مربی بسیجی و متعهد اجرا می‌شود.

هادی یاسر با اشاره به اینکه پیش از اجرای طرح همگام با کشاورز دوره‌های آموزشی لازم برای مربیان محترم برگزار شده است، افزود: دوره‌های آموزشی فوق با حضور مهندس سرداری و مهندس جوزی برگزار شده است تا مهندسین کشاورزی با آمادگی و توانایی کامل در طرح گفته شده مشارکت کنند.

مسئول بسیج جامعه کشاورزی شهرستان زنجان با بیان اینکه مربیان شرکت‌کننده در طرح همگام با کمترین انتظار و توقع و به‌صورت کاملاً جهادی در عرصه حضور پیدا کردند، تاکید کرد: طرح همگام با کشاورز تاثیر بسیار بزرگی در زنجان داشته است.

یاسر با اشاره به اینکه هدف طرح همگام با کشاورز با هدف افزایش میزان تولید و بهره‌وری محصولات استراتژیک همچون گندم، جو، ذرت و برنج و محصولات مزیت‌بر همچون زیتون و انگور تدوین شده است؛ تصریح کرد: طرح همگام با کشاورز و عملکرد مربیان در عرصه به صورت مستمر توسط ناظر استانی طرح خانم مهندس جوزی ارزیابی و بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال پیش‌رو حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان زنجان با حضور حدود ۳۵ مربی در قالب طرح همگام تحت پوشش قرار خواهد گرفت، ادامه داد: در حال حاضر ۱۹ مربی برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

مسئول بسیج جامعه کشاورزی شهرستان زنجان به طرح کلینیک سیار دامپزشکی اشاره و عنوان کرد: طرح کلینیک سیار دامپزشکی به تعداد سه بار و با حضور دامپزشکان طی سال گذشته اجرا شده است.

یاسر در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته است تا در سال پیش‌رو طرح کلینیک سیار دامپزشکی به صورت پررنگ تر و گسترده‌تر اجرا شود.
فاطمه شمشیرگر _استان زنجان

| 304478