304450

دلار ارزان شد +جدول

تصویر دلار ارزان شد +جدول
امروز با شروع معاملات قیمت تمامی ارزها روند نزولی داشتند.

به گزارش پرسون، امروز پنجشنبه 20 خرداد ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 1470 ریال کاهش، به 23 هزار و 997 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 241,550 بیشترین مقدار و 235,440 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو کاهش 540 ریالی نسبت به روز گذشته به 28 هزار و 732 تومان رسیده است.

| 304450