304212

مجید واشقانی در پشت صحنه «شب‌آهنگی»

تصویر مجید واشقانی در پشت صحنه «شب‌آهنگی»
مجید واشقانی در پشت صحنه «شب‌آهنگی» حضور پیدا کرد.

به گزارش پرسون، برنامه اینترنتى «شب‌آهنگی» به کارگردانى و اجراى حـامـد آهنگى و تهیه‌کنندگى محمدرضا صابرى هر سه شنبه ساعت ٨ شب به صورت اختصاصى از پلتفرم «فیلم‌نت» پخش مى‌شود.

| 304212

مطالب مرتبط