304140

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان:

۱۳ شهر در مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام می کنند

تصویر ۱۳ شهر در مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام می کنند
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از ثبت نام ۱۳ شهر استان در مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.

مجید صالحی معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی همدان در گفت وگو با پرسون با بیان اینکه برخی از شهرهای همدان نیز در مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام خواهند داشت اظهار کرد: شهر همدان همچنان جزو شهرهای ثبت‌نامی نیست.

وی افزود: در مرحله پنجم با بازگشایی سایت امکان ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن برای شهرهای تویسرکان، جورقان، سرکان، نهاوند، کرفس، دمق، قروه درگزین، کبودراهنگ، فامنین، فیروزان، گل تپه، گیان و برزول وجود دارد.

معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی همدان با اشاره به اینکه بخشی از مساکن طرح اقدام ملی در حال ساخت است گفت: هم اکنون برای ۴ هزار ۸۰۰ نفر از ثبت‌نام کنندگانی که واریز وجه داشتند، تامین زمین شده و طرح اجرا می‌شود.

صالحی خاطرنشان کرد: اجرای ساخت مسکن برای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از ثبت‌نام کنندگان همدانی که واریز وجه داشتند نیز با تامین زمین انجام خواهد شد‌.

| 304140