304131

قیمت دلار اندکی رشد کرد +جدول

تصویر قیمت دلار اندکی رشد کرد +جدول
امروز با شروع معاملات در دقایق ابتدایی دلار اندکی رشد کرد و یورو ثابت ماند.

به گزارش پرسون، امروز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 50 ریال افزایش، به 23 هزار و 554 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 235,550 بیشترین مقدار و 235,440 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو بدون تغییر نسبت به روز گذشته به 28 هزار و 729 تومان رسیده است.

| 304131