304084

پرداخت 255 میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران گلستانی

تصویر پرداخت 255 میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران گلستانی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: ۲۵۵ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران گلستانی پرداخت شد.

به گزارش پرسون از گلستان، سید خالق سجادی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: تاکنون ۶۳ هزار تن کلزا از کشاورزان گلستانی تحویل گرفته شده و ۲۵۵ میلیارد تومان از مطالبات آنها پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان با اشاره به ۴۸ مرکز خرید تضمینی کلزا در استان، افزود: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری ۱۱۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده و این قیمت بر اساس پایه خرید با دو درصد ناخالصی و ۹ درصد رطوبت است.

طبق گفته وی گلستان، رتبه نخست تولید دانه روغنی کلزا را در کشور دارد.

سجادی در خصوص خرید تضمینی گندم هم گفت: ۲۹۰ هزار تن خرید گندم انجام شده و ۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان بیان کرد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری ۵۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده و این قیمت بر اساس پایه خرید با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید است.

منبع: مهر

| 304084