304000

«حامد موسوی نژاد» با عکس های خراسان شمالی در نمایشگاه بین المللی

تصویر «حامد موسوی نژاد» با عکس های خراسان شمالی در نمایشگاه بین المللی
«حامد موسوی نژاد» عکاس نام آشنای استان خراسان شمالی با 40 اثر در نمایشگاه بین المللی عکس آنلاین «پارس فورته» ایتالیا حضور دارد که با عکس هایش به معرفی این استان پرداخته است.

به گزارش پرسون، این هنرمند که برپایی نمایشگاه بین المللی عکس آنلاین را در شرایط شیوع ویروس کرونا خبری مسرت بخش می داند، می گوید: عکس های این نمایشگاه در قالب یک کتاب در ایتالیا چاپ شده و آماده توزیع به مراکز فرهنگی و هنری در اروپا، آسیا و آمریکاست.

«موسوی نژاد» با بیان این که عمده عکس های بنده از خراسان شمالی است، به دغدغه های خود اشاره و تصریح می کند: دغدغه من معرفی جاذبه های خراسان شمالی، فرهنگ، طبیعت استان و شهر بجنورد به مردم ایران و جهان با هدف رونق صنعت گردشگری، معرفی خراسان شمالی و بجنورد به عنوان یک هدف گردشگری جذاب، معرفی ظرفیت های بالقوه استان در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی شهروندان است.

مسیر دسترسى به گالرى عکس هاى خراسان شمالى و شهر بجنورد در نمایشگاه بین المللى آنلاین عکس:

www.parsforte.com

ONLINE GALLERY

PERSIAN GULF HALL

| 304000