303955

علاوه بر خط حمله، کار خط دفاعی هم بی نقص بود

تصویر علاوه بر خط حمله، کار خط دفاعی هم بی نقص بود
جای شکرش باقی است که در فاز دفاع این بار خوب ظاهر شدیم و گلی نخوردیم. خوردن یک گل از بحرین به خصوص روی ضد حملات می توانست کار را برای ایران سخت کند.

به گزارش پرسون، تیم ملی در نیمه اول دیدار با بحرین هر چه زد به در بسته خورد. اصرار تیم ملی فقط به حمله از عمق بود اما این حربه جواب نداد. سردار آزمون و مهدی طارمی بارها و بارها در عمق صاحب توپ شدند اما مدافعان پرتعداد بحرین قبل از اینکه آنها دروازه این تیم را با چالش مواجه کنند ، توپ را دفع می کردند.

نکته عجیب تیم ملی در نیمه نخست، استفاده همزمان از سه بازیکن چپ پا در خط هافبک بود. احسان حاج صفی، علی قلی زاده و وحید امیری که این موجب شد تا از کناره ها نتوانیم خط دفاعی حریف را دور بزنیم، به خصوص از جناح راست که صادق محرمی هم کمتر نفوذ می کرد.

در بین دو نیمه اسکوچیچ دست به یک تعویض خوب زد. دراگان، میلاد محمدی را از ترکیب بیرون کشید و به جای او سامان قدوس را به میدان فرستاد و احسان حاج صفی به پست دفاع چپ آمد تا سامان قدوس مجال عرض و اندام در میانه میدان پیدا کند. این تعویض به سود تیم ملی تمام شد و زهردار تر نشان دادیم. زمانی که مهدی طارمی و سردار آزمون از پاس های نا امید کننده ای که برای آنها ارسال می شد خسته شدند، خود دست به کار شده و مهدی طارمی دو پاس داد و سردار آزمون دو گل زد و بعد از اینکه سردار آزمون بیرون رفت نوبت به گلزنی مهدی طارمی رسید.

در این بازی هم سخت به گل رسیدیم که این طبیعی بود. به این خاطر که هر گاه ایران صاحب توپ می شد بحرینی ها همه پشت توپ می آمدند تا از دروازه خود محافظت کنند. ایران به تیم یازده نفره بحرین سه گل زد؛ یازده نفری که از دفاع تا مهاجمان همه دفاع می کردند.

نکته ای که سبب پیروزی ایران در این بازی شد اصرار روی تاکتیک از پیش تعیین شده بود، حمله از عمق. حربه ای که در نیمه ی نخست جواب نداد اما ایران به جای نا امید شدن این حربه را در نیمه دوم به شکل دیگری به نمایش گذاشت و سه بار به خواسته اش رسید. البته جای شکرش باقی است که در فاز دفاع این بار خوب ظاهر شدیم و گلی نخوردیم. خوردن یک گل از بحرین به خصوص روی ضد حملات می توانست کار را برای ایران سخت کند اما خط دفاعی تیم ملی با اطمینان خاطری که به مهاجمان داد موجب شد تا آنها به حمله خود ادامه دهند و در نهایت سه بار به گل برسند.

| 303955