303905

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

آلودگی 250 هکتار از جنگل های بلوط ولیدر به پروانه دم طلایی/پاییز؛ زمان طلایی برای مبارزه مکانیکی

تصویر آلودگی 250 هکتار از جنگل های بلوط ولیدر به پروانه دم طلایی/پاییز؛ زمان طلایی برای مبارزه مکانیکی
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به آلودگی حدود ۲۵۰ از جنگل‌های بلوط منطقه ولیدر طارم به پروانه دم طلایی اشاره کرد و گفت: پاییز بهترین زمان برای مبارزه مکانیکی علیه این آفت است.

مهدی آرمیون در گفت‌وگو با با خبرنگار پرسون اظهار کرد: از میان حدود ۸۰۰ هکتار جنگل در این منطقه تنها حدود ۲۵۰ هزار از آن به این آفت پروانه دم طلایی آلوده شده است.

وی با بیان اینکه آلودگی گفته شده در حال حاضر به باغات پایین دست نرسیده است تاکید کرد: وقتی لاروهای این آفت وارد مرحله زمستان‌گذرانی می شوند آن زمان فرصت مناسبی برای کنترل و مبارزه با آن است.

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بهترین روش مبارزه با آفت پروانه دم طلایی را مبارزه مکانیکی خواند و تصریح کرد: با توجه به ثبات بودن منطقه فوق امکان ورود سمپاش و تراکتور به صعب‌العبور بودن منطقه امکان سمپاشی و کنترل بیولوژیکی برای این آفت میسر نیست.

آرمیون به مبارزه انجام شده طی سالهای ۹۲ و ۹۳ علیه آفت پروانه دم طلایی اشاره و عنوان کرد: باغداران منطقه ولیدر پس از هجوم پروانه دم طلایی از جنگل‌های ولیدر به باغاتشان جهت مبارزه با آن اقدام به سمپاشی کردند اما با توجه به سیکل زندگی این آفت و نوع زیست ان سموم تاثیر چندانی بر از بین بردن آن نداشت.

وی افزود: در همین راستا و جهت نابودی این آفت همه لاروهای و لانه‌های آن ها بریده و جمع‌آوری شد که این روش بسیار مثمرثمر واقع شده بود و به همین سبب باغداران سموم را کنار گذاشته و از طریق کنترل مکانیکی اقدام به پاکسازی باغات خود کردند.

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در خصوص سیکل زندگی پروانه دم طلایی یا همان پروانه برگخوار بلوط خاطرنشان کرد: این آفت همچون کرم ابریشم در اطراف خود تار میتند و شروع به درست کردن لانه می‌کند به همین علت سم روی آن اثر نخواهد داشت.

آرمیون با اشاره به اینکه پروانه ها شروع تخم‌گذار می کنند، از این تخم ها، کرم‌هایی بیرون می آید سپس کرم‌ها شروع به تغذیه می‌کنند و طی ۵ مرحله پوست‌اندازی می کنند بعد از آن اطراف خود یک تار می‌تنند و تبدیل به پروانه می‌شوند، تصریح کرد: اما آفت در همان مرحله لارو که شروع به تغذیه می‌کند خساراتی را به باغات و جنگل ها وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه روی لاروهای آفت پروانه دم طلایی موهایی آغشته به سم وجود دارد، هشدار داد: تماس دست با این لاورهای سمی منجر به ایجاد تاول، سوزش، خارش و ورم می‌شود.

فاطمه شمشیرگر _ استان زنجان

| 303905