303456

نخستین پرواز پهباد سمپاش در شالیزارهای لاهیجان+ فیلم

تصویر نخستین پرواز پهباد سمپاش در شالیزارهای لاهیجان+ فیلم
برای نخستین بار در لاهیجان و در طرح ملی همگام با کشاورز، از پهبادهای سمپاش مزارع برنج استفاده شد تا صنعت کشاورزی شهرستان به سمت علمی شدن گام بردارد.

به گزارش پرسون از گیلان، یکی از دغدغه های کشاورزان با شروع فصل زراعی در زمین های بزرگ، سختی اجرای بعضی از عملیات های کشاورزی و زمانبر بودن آنهاست. با ورود تکنولوژی به بخش کشاورزی، بسیاری از این دغدغه ها در عملیات های زراعی کاسته شده است.

یکی از این ابزارهای قابل اعتماد و هوشمند در بخش کشاورزی پهبادها هستند که میتوانند با نظارت دقیق بر زمینهای کشاورزی، تهیه تصاویر و نقشه های سه بعدی و با دقت فوق العاده بالا به کشاورزان در تجزیه و تحلیل فرآیند دقیق رشد محصولات کشاورزی و مدیریت هرچه بهتر زمین های زراعی بزرگ کمک کنند.

امروزه انواع پهبادهای کشاورزی در مرحله تجزیه و تحلیل خاک زراعی، آبیاری، کاشت بذر، سمپاشی و کنترل سلامت محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته بکار گرفته شده است.

در کشور ما با توجه به اینکه یک سوم محصولات اصلی کشاورزی جهان تولید میشود و از طرفی به دلیل وجود تنش آبی و کمبود آب در کشور، استفاده از تکنولوژی در صنعت کشاورزی باید بعنوان یک ضرورت مهم مورد توجه قرار گیرد، طی دو سال گذشته استفاده از پهبادهای کشاورزی و خاص پهبادهای سمپاش، به عنوان یک حرکت مهم ترویجی آغاز شده است.

در استان گیلان در سال 1398 نخستین پهباد سمپاش چهار موتوره با ارتفاع پرواز 50 متری و سرعت ده متر برثانیه که سمپاشی هر هکتار زمین را در 10 دقیقه ممکن ساخته است، توسط یکی از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری استان طراحی و ساخته شد.

در روز گذشته در لاهیجان برای نخستین بار و در طرح ملی همگام با کشاورز، نمونه ای از این پهبادهای سمپاشِ مزارع برنج، در روستای میان محله پهمدان رودبنه بمنظور سمپاشی علیه کرم ساقه خوار و پروانه تک نقطه ای برنج استفاده شد تا صنعت کشاورزی شهرستان را به سوی علمی شدن پیش ببرد.

کاهش 30 درصدی سموم دفع آفات، کاهش 97 درصدی مصرف آب و کاهش بار مالی بر کشاورزان از مزایای این پهباد بومی است.

ویدئو: ولی شریعت ناصری

| 303456