302993

رشد دلار در ابتدای معاملات امروز +جدول

تصویر رشد دلار در ابتدای معاملات امروز  +جدول
امروز تمامی ارزها روندی کاهشی داشتند وتنها دلار با شروع معاملات رشد کرد.

به گزارش پرسون، امروز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 90 ریال افزایش، به 23 هزار و 433 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 234,360 بیشترین مقدار و 228,150 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو با کاهش 70 ریالی نسبت به روز گذشته به 28 هزار و 190 تومان رسیده است.

| 302993