302928

برنامه‌های تبلیغاتی روز هفتم نامزدها در صداوسیما

تصویر برنامه‌های تبلیغاتی روز هفتم نامزدها در صداوسیما
امروز آخرین برنامه «رئیس جمهور»(بادوربین)از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش پرسون، پخش برنامه‌های انتخاباتی نامزدها از رسانه ملی امروز پنج شنبه 13خرداد با حضور رئیسی دربرنامه «ایران ما» از شبکه جام جم آغاز شد که ساعت یک بامداد روی آنتن رفت.

رادیو جوان امروز ساعت 10 صبح تکرار برنامه «صدای جوان» را پخش می‌کند که به زاکانی اختصاص دارد. برنامه «صدای جوان» ساعت 16 نیز به همتی اختصاص دارد.

رادیو فرهنگ ساعت 17 برنامه «انتخاب فرهنگ» متعلق به رئیس را پخش می‌کند.

شبکه یک سیما امروز آخرین بخش از برنامه «رئیس جمهور»(بادوربین) که به زاکانی اختصاص دارد ساعت 19:15روانه آنتن می‌کند. مستند جلیلی نیز ساعت 20 از این شبکه پخش می‌شود. خبر ساعت 20:30 و گفت وگوی ویژه خبری امشب شبکه دو نیز به مهرعلیزاده اختصاص دارد. گفت وگوی ویژه خبری به طور همزمان از رادیو ایران نیز پخش می‌شود.

| 302928