301485

حسین زهی:

وعده های پوشالی مردم را مایوس می کند

تصویر وعده های پوشالی مردم را مایوس می کند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه برخی از کاندیداها سعی کنند با برنامه های غیر کارشناسی مردم را پای صندوق رای بکشند؛ برخلاف اخلاق بوده و مردم نیز نسبت به این وعده ها آگاه هستند.

به گزارش پرسون، اسماعیل حسین زهی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در بحث انتخابات و ضرورت پرهیز کاندیداها از دادن وعده های توخالی، بیان کرد: ما باید خدا را شکر کنیم که رهبری همچون مقام معظم رهبری داریم و از خداوند می خواهیم که طول عمر به ایشان عطا کند. بیانات ایشان در بحث انتخابات و به ویژه مشارکت مردم در انتخابات بسیار شیوا، دقیق و کارشناسی شده بود. همان طوری که ایشان تاکید فرمودند مشارکت مردم در انتخابات بسیار حائز اهمیت است و در قدرت حکمرانی دولت موثر می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: هر یک از کاندیداها باید وعده ها و برنامه هایی به مردم ارائه کنند که با توجه به شرایط و ظرفیت کشور قابلیت اجرایی دارد. سر دادن وعده های توخالی و دروغین بعد از مدتی که قابلیت اجرایی پیدا نکند منجر به ناامیدی مردم می شود.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه برخی از کاندیداها سعی کنند با برنامه های غیر کارشناسی مردم را پای صندوق رای بکشند؛ برخلاف اخلاق بوده و مردم نیز نسبت به این وعده ها آگاه هستند. هر یک از کاندیداها باید به دور از حواشی باتوجه به شرایط کشور برای حل مشکلات مردم برنامه ای آماده و ارائه دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر کاندیداها باید از پرداختن به مسائلی که به آنها ارتباطی ندارد و نمی توانند در آن حیطه کاری انجام دهند پرهیز کرده و اولویت اول هر یک از آنان ارائه برنامه ای دقیق و کارشناسی برای حل مشکلات مردم باشد.

منبع : ایسنا

| 301485