289052

تبریک مدیرعامل بانک شهر به مناسبت روز روابط عمومی

تصویر تبریک مدیرعامل بانک شهر به مناسبت روز روابط عمومی
مدیرعامل بانک شهر در پیامی به مناسبت روزجهانی ارتباطات، از روابط عمومی به عنوان مجموعه ای موثر در مسیر توسعه ارتباطات اجتماعی فراگیر و سازنده یاد کرد.

به گزارش پرسون، متن پیام احمد درخشنده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"27اردیبهشت ماه"در تقویم کشور عزیزمان ایران، به نام روز ارتباطات و روابط عمومی مزین شده تا دریچه ای فعال و فراگیر برای تبادل اندیشه هاٰ و تجربه ها در بین مجموعه ها و مردم باشد و جامعه را به سوی توسعه ارتباطات اجتماعی کارآمد و پایدار رهنمون سازد.


روابط عمومی، همچون آینه ای شفاف نظرات و پیشنهادات مخاطبان را انعکاس داده که محتوای این دیدگاه ها به عنوان پایه ای برای شناسایی شرایط، انسجام،بهبود، پیشرفت و توسعه راهبردها استفاده می شود.

برای تمام اعضای خدمتگزار روابط عمومی ها، که با تلاش های ارزنده خود و جدی گرفتن اهمیت و نقش ارتباطات، موجب افزایش روحیه تعالی در سازمانها می باشند، سلامتی و توفیق روزافزون در عرصه خدمت به مردم و کشور را آرزومندم.

| 289052

مطالب مرتبط