288817

مجلس طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام را اعلام وصول کرد

تصویر مجلس طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام را اعلام وصول کرد
طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی اعلام وصول شد.

به گزارش پرسون، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح اصلاح ماده ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس

طرح تشکیل استان کرمان جنوبی

طرح حمایت همه جانبه از مراکز علمی - تحقیقاتی، ضد استکباری و اشخاص زیان دیده از دولت آمریکا

طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات

طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی

طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی

طرح اصلاح ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس

طرح اصلاح تبصره (۱) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران.

| 288817