288799

رهرویی پایدار در راه سترگ روزنامه نگاری و آموزش عالی

تصویر رهرویی پایدار در راه سترگ روزنامه نگاری و آموزش عالی

به گزارش پرسون، از خطه سرزمین های گرم و تفتیده استانهای مرکزی ایران می آمد، از خطه یزد، جوانی که آرزوهای سترگ در کار روزنامه نگاری داشت و شاید خود هرگز فکر نمی کرد که روزی به سرپرست و مدیریت نخستین دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی برگزیده شود.

مهدی فرقانی نظیر همه مردمان سختکوش حاشیه کویر با سیمایی آفتاب سوخته در یکی از دورانهای تاریخی -سیاسی و اجتماعی ایران، در دورانی که نظام 2500ساله استبداد شاهنشاهی فرومی ریخت در روزنامه کیهان که مهمترین روزنامه کشور در دهه های چهل تا شصت بود نقش مهم و اساسی در هدایت و مدیریت تحریریه داشت.

او که دانشجوی روزنامه نگاری در آغاز دهه 50 بود با پیوستن به روزنامه کیهان به عنوان خبرنگار و سپس گزارشگر، معاون سرویس گزارش و سپس دبیر سرویس گزارش و عضو شورای تیتر به عنوان یک روزنامه نگار درجه یک در کشور مطرح شد.

در نخستین روزهایی که من به عنوان یک گزارشگر ساده با داشتن مدرک کارشناسی روزنامه نگاری و علوم ارتباطات اجتماعی به روزنامه کیهان پیوستم نخستین کسانی را که از دوره دانشجویی می شناختم در روزنامه ملاقات کردم. ابتدا چهره مصمم و پراراده زنده یاد حسین قندی و سپس چهره محکم، متین و با اخلاق مهدی فرقانی، من در آبان سال 56 به طور رسمی به کیهان پیوستم و با معرفی مدیریت عالی کیهان به سرویس گزارش با همکلاسی سابقم، مهدی فرقانی روبه رو شدم - که معاونت سرویس گزارش روزنامه کیهان را که در آن زمان یک تحریریه مجزا و کامل در کنار تحریریه خود روزنامه بود – برعهده داشت.

مهدی فرقانی نظیر همه دوران دانشجویی کاملا جدی، پیگیر و پرتلاش و البته، اینبار با درک مسئولیت خطیری که به او سپرده شده بود کار و فعالیت می کرد. او نه تنها نفر دوم سرویس عریض و طویل گزارش بلکه یکی از نفرات برجسته در تحریریه کوشا و فعال کیهان بود.

من تقریبا به مدت بیست سال همکار نزدیک در این روزنامه تاثیر گذار بودم. هدایت، مدیریت و ویراستاری، انتخاب سوژه و موضوع، دادن رهنمود به گزارشگران جوانی که به روزنامه می پیوستند جزو ویژگیهای کار شاخص او بود.

بعد از پیروزی انقلاب، مهدی فرقانی دبیر سرویس گزارش کیهان شد و اینبار آن گروه و سرویس بزرگ به گروه کوچکتری تبدیل شد که مرکب دو بخش خبر اجتماعی و بخش گزارش بود.

از سال 1358 در حقیقت سکاندار اصلی گزارشها و خبرهای اجتماعی بسیار اثرگذار و به تعبیری موج آفرین کیهان، مهدی فرقانی بود که من در کنار او چه به عنوان یک گزارشگر و چه بعدها به عنوان دستیار دبیر سرویس، سعی می کردیم که جریان ساز ترین گزارشهای اجتماعی، میدانی، آنکت، تحقیقی را تهیه کرده و با نقب زدن به زیربنایی ترین مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی، با طرح موضوع ها به شکل سئوال و در مواردی هم فرضیه و انجام روشهای تحقیقی نظیر مصاحبه و گفت وگو، ارائه آمارهای دقیق و جدید، طرح پرسشنامه برای پاسخگویی نمونه های آماری که قشرهای مختلف مردم بودند و در نهایت مصاحبه با مسئولان در کنار کارشناسان ذیربط برای هرکدام از موضوعات مربوط به سوژه موردنظر راهکار بیابیم.

در این میان فرقانی به عنوان هدایتگر، ویراستار و سازمان دهنده سرویس گزارش و بخش خبر اجتماعی، کار مهم و سازنده روزنامه نگاری را درحد تاثیر گذار و جریان ساز در جامعه به انجام می رساند.

سرویس گزارش کیهان، در دهه 60 که مهدی فرقانی مسئولیت دبیر سرویسی آن را برعهده داشت، هادی افکار عمومی جامعه و روشنگر بسیاری از موضوعات و مسائل اجتماعی بود. دردها و آلام مردم زیر ذره بین نقد و بررسی موشکافانه قرار می گرفت.

فرقانی همه تلاش و رهنمود هایش را در جهت ارتقای کمی وکیفی گزارش نویسی نه تنها در کیهان بلکه در کل مطبوعات کشور نهاده بود. او مفاهیم تازه ای را هم در خبرهای اجتماعی و ابداع، سبک ها و روشهای نوین خبرنویسی را ارائه می داد.

همه تلاشی که مهدی فرقانی در دهه شصت در کیهان برای پیشبرد اهداف آرمان طلبانه و تحقق مفاهیم مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاری انجام داد منجر به روی آوری و دعوت از او برای کار در دانشگاه و در رشته علوم ارتباطات اجتماعی شد.

زنده یاد دکتر کاظم معتمد نژاد با کوشش های بسیاری که برای احیای رشته روزنامه نگاری وعلوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه کرد از جدیت، استعداد و هوشمندی مهدی فرقانی به عنوان یکی از دانشجویان سابقش بهره بسیار برد. در دانشگاه هم نقش مهدی فرقانی، بدون تردید، بی بدیل و ماندنی است.

مینو بدیعی

| 288799