288797

اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان فرصت اثبات شایستگی برای همدانی‌ها

تصویر اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان فرصت اثبات شایستگی برای همدانی‌ها
یادداشت/ اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در حالی به میزبانی تمام و کمال همدانی‌ها به پایان رسید که ۱۲ روز در محل های ورزشی مختلف همدان به طول انجامید تا خانواده کشتی و ورزشی استان هرکدام به نحوی در این اردو سهم و استفاده ای مفید را داشته‌باشند.

پرسون- در برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان توسط هیئت کشتی استان همدان اولین بهره را کشتی‌گیران سطح استان از این اردو بردند تا که آنالیزی دقیق بر گذر برنامه های تیم ملی از وقت آزاد، خواب و ... ملی پوشان باتجربه ای همچون محمد نخودی و رحمان عموزاد که از عنوان‌داران جهان و آسیا هستند تا تمرینات تحت نظر و بکر آنها داشته‌باشند.

اما در این اردو که دوتن از قهرمانان استان؛ داریوش ولی‌زاده در ۶۱ کیلوگرم و مهدی حاجیلویان در ۹۲ کیلوگرم از سوی کادرفنی تیم ملی دعوت شده بودند عملکرد مناسب و جنگنده ای را در مقابل حریفان خود داشتند؛
ولی‌زاده که اولین میدان بزرگ و مهم خود را در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان تهران تجربه می‌کرد در گروه بازنده ها هرچند دیر ولی به این خودباوری رسید که می‌تواند از مازندران قدرتمند تر باشد به شرط رسیدن به خودباوری و واقع‌بینی مفید، تا بعد از به سر وزن نرسیدن رقیب برنده مازنی‌اش عنوان دوم مسابقات را بدون رویارویی با رحمان عموزاد مدعی و قهرمان دنیا کسب کند ولی در اردوها وقتی در مقابل عموزاد قرار گرفت علیرغم جنگندگی باغیرت و متعصب وی عیناً به این نتیجه رسیدیم که برای تصاحب دوبنده تیم ملی در این وزن باید از سد محکمی همچون عموزاد بگذرد تا بتواند خود را در سطح آسیا مطرح کند و با توجه به پیشینه ملایری ها و مستعد بودن وی دور از دسترس نخواهد بود.

اما در ۹۲ کیلوگرم حاجیلویان که در حال حاضر از مدعیان بدون چون و چرای کشور با فاصله زیاد نسبت به همه هم‌وزن‌های جوانان خود است در اردو همچون مسابقات یکطرفه و قدرتمند ظاهر شد تا که مربیان سنگین وزن تیم ملی یعنی فردین معصومی و سعید ابراهیمی روی وی نظری مثبت را به اجماع برسانند.

حاجیلویان علیرغم داشتن قامتی رشیدتر و بالاتر از رقبا و شرایط وزنی اش زیرگیری‌هایی به سبک و سیاق اصیل ایرانی همچون یک سبک وزن سبک بال با چاشنی پرتابی ستاره‌ای و در ادامه به پل زدن رقبا و در کنار آن با اجرای خورجین تکان‌های زیبا و بنداز به نمایش می‌گذارد تا به آینده پر مدال این جوان خوش قد و قامت همدانی در صورت درست پیش گرفتن راه قهرمانی امیدوار باشیم اما جدای از تعاریف کارشناسی حاجیلویان اگر می‌خواهد در میادین جهانی و آسیایی که در پیش رو دارد با خوش‌رنگ ترین مدال ممکن دست پر برگردد باید گارد خود را پایین‌تر بیاورد و برای رفع نواقص خود در سطح کلاس جهانی بیشتر از قبل با مشورت مربیان با تجربه تیم ملی همچون کاوه و معصومی و ... و صد البته امید یوسفی اقدام کند.

اما در این اردو کشتی‌گیرانی بودند که در رقابت‌های انتخابی تیم ملی و حتی قهرمانی کشور سال‌های پیش نتوانسته بودند کاری را از پیش ببرند یا همچون علی قپانوری با تجربه که مسابقات انتخابی تیم ملی را علیرغم داشتن شایستگی کسب مدال طلا با یک بی برنامگی از دست داده بود ولی با این اقدام هیئت کشتی استان فرصت حضور در کنار ملی‌پوشان را پیدا کردند تا علیرغم کسب تجربه خودی نشان دهند و شایستگی‌های خود را به رخ ملی‌پوشان و به عرصه اثبات مربیان برسانند.

کشتی‌گیران استان که این فرصت را مغتنم شمرده بودند تشک های همدان را برای بهره بردن از شرایط فعلی و اثبات خود به مربیان تیم ملی به میدان نبردی صددرصد تبدیل کردند تا استعداد کهن دیار هگمتانه در ورزش اول کشور را به رخ همه صاحب کشتی های ایران بکشانند.

نویسنده: مصطفی ساجدی

| 288797