288761

بازی‌ کردن ملی شد

تصویر بازی‌ کردن ملی شد
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای مراتب ثبت هشت اثر میراث‌فرهنگی ناملموس از جمله «بازی تاقیله‌بسر» و «بازی چه مه قوجایلی» ابلاغ کرد.

به گزارش پرسون، در نامه علی‌اصغر مونسان به بهمن مرادنیا استاندار کردستان آمده است:

«در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان «مهارت تهیه ولوش (بلغور) (منطقه‌ای به پیشنهاد کردستان)» به شماره ۲۱۹۴، «بازی چه مه قوجایلی» به شماره ۲۱۹۵، «مهارت ساخت یغان» به شماره ۲۱۹۶، «مهارت پخت غذای سلیمالی (منطقه‌ای به پیشنهاد کردستان)» به شماره ۲۱۹۷، «مهارت ساخت وندی» به شماره ۲۱۹۸، «مهارت ساخت برچاویلکه اسب (مگس‌پران)» به شماره ۲۱۹۹، «مهارت ساخت گیز گیزه» به شماره ۲۲۰۰، «بازی تاقیله‌بسر» به شماره ۲۲۰۱ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است.

| 288761